Werkwijze

Hoe kan mijn hulp worden vergoed?

Zorgverzekering
De hulp van een mantelzorgmakelaar wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar van de mantelzorger of de zorgvrager. In dit overzicht vind je actuele informatie over vergoedingen. Bekijk ook je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Is er een pgb vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)? Je kunt dan de dienstverlening betalen uit het vrij besteedbaar bedrag. Bij sommige gemeenten kunt je een pgb aanvragen voor de ondersteuning door een onafhankelijke cliëntondersteuner, zoals de mantelzorgmakelaar.

Cliëntondersteuning bij een Wlz-indicatie
Iedereen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) kan kosteloos gebruik maken van Cliëntondersteuning Wlz. De ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders of het zorgkantoor.

Door mijn aansluiting bij WlzClientondersteuning.nl kun je gratis van mijn ondersteuning gebruik maken, ook als mantelzorger, curator, bewindvoerder of mentor.

Geen recht op vergoeding?
Mijn uurtarief is € 75,00 (vrijgesteld van btw op grond van de Wet op de omzetbelasting, artikel 25, lid 1). Bij een afstand van meer dan 20 km enkele reis, reken ik voor reiskosten € 0,19 per km.