Voor werkgevers

Weet jij van je medewerkers of ze mantelzorger zijn?
Gemiddeld 1 op de 5 werknemers combineert werk met zorgtaken. Hoe zit dat in jouw bedrijf?
Als medewerkers door de zorg voor anderen overbelast raken (mentaal en/of fysiek), neemt het verzuim toe. Medewerkers vinden het vaak lastig hun situatie bespreekbaar te maken en weten niet altijd waar ze terecht kunnen.

Bijna iedereen krijgt vroeg of laat met mantelzorg te maken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het is goed om mantelzorg bespreekbaar te maken in je bedrijf. Werknemers willen vaak graag blijven werken en welke ondersteuning kan jij als werkgever daarbij aanbieden?

Je kunt bijvoorbeeld denken aan het aanpassen van werktijden of tijdelijk minder werken. Samen met je medewerker zoeken naar oplossingen en zo uitval en grijs verzuim voorkomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij er oog is voor de mantelzorgers in jouw bedrijf. Het ontvangen van de erkenning ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ kan hiervan onderdeel zijn.

Werk en zorg in balans

Individuele begeleiding van medewerkers
Is er een medewerker die ondersteuning kan gebruiken bij mantelzorgtaken? Als mantelzorgmakelaar kan ik met de medewerker in gesprek gaan om de situatie in kaart te brengen. Wellicht kunnen er zaken thuis, in de zorgsituatie of op het werk anders geregeld of ingericht worden. Met als doel: een gezonde balans tussen werk en privé.

Wil je meer informatie over de begeleiding van een werknemer, mantelzorgspreekuren of een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid? Vraag dan om een voorstel op maat.