Voor mantelzorgers

Vanzelfsprekend
Ben jij mantelzorger voor bijvoorbeeld je kind, partner, ouders of iemand in je omgeving die (chronisch) ziek is, ouder wordt of gehandicapt is? Zorg, hulp en ondersteuning bieden is voor veel mensen vanzelfsprekend. Je maakt een groot verschil in iemands leven en het kan je een goed gevoel opleveren.

Balans
Daarmee is niet gezegd dat mantelzorg makkelijk is. De duur van de zorgperiode is vaak niet te overzien en je kunt er niet zomaar mee stoppen. Het verzorgen komt naast de verantwoordelijkheden die je al hebt en naast je eigen sociale leven. En niet te onderschatten: emotioneel kan zorgen voor een ander soms zwaar zijn.

Onbekend terrein
Misschien is de wereld van de zorg voor een groot deel onbekend terrein voor je. Dan kan mantelzorg veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving en de mogelijkheden voor het aanvragen en regelen van zorg.

Zorgen en ontzorgen

Wat kan ik voor jou betekenen?
Elke situatie en elke zorgvraag is anders. Ik help je graag verder bij het vinden van de juiste weg naar de zorg die nodig is. Hierbij kun je denken aan het analyseren van de hulpvraag, informeren over opties, regeltaken overnemen en het verbinden van alle betrokken partijen. Met als doel dat jij het zorgen langer en gezond kunt volhouden.

Voorbeelden waarbij ik kan ondersteunen zijn:

  • samen een persoonlijk plan opstellen ter voorbereiding op een gesprek  met gemeente, zorgkantoor of zorginstelling
  • aanvragen van een indicatie bij de gemeente (Wmo en Jeugdwet) of Centrum Indicatiestelling Zorg (Wet langdurige zorg – Wlz)
  • keuze voor gecontracteerde zorg (Zorg in Natura) of een persoonsgebonden budget (pgb)
  • keuze en (financiële) consequenties Wmo, zorgverzekeringswet of Wlz
  • ondersteuning bij de aanvraag van pgb, Meerzorg, op orde brengen van zorgadministratie
  • opties voor de optimale woonsituatie: langer thuis wonen, verpleeghuis, mantelzorgwoning, (begeleid) wonen
  • in kaart brengen en inschakelen van zorgnetwerk (familie, vrienden, buren)
  • regelen van een passende zorgaanbieder of vervangende mantelzorg
  • mogelijkheden op het gebied van welzijn en werk

Met jouw situatie als uitgangspunt en met mijn praktische slagvaardigheid vinden we samen de best passende oplossing.